Service

บริการ

รายละเอียดการทำงานของแม่บ้านรายวันแม่บ้านไปกลับ

  • ห้องนอน
  • ห้องน้ำ
  • ห้องครัว
  • ห้องรับแขก
  • เฟอร์นิเจอร์
  • ดูดพื้น
  • ถูพื้น
  • จานชามรอล้างในอ่าง
  • บริเวณพื้นทางเดินเข้าออก
  • กระจกห้องน้ำ


อัตราค่าบริการ

Package จำนวนครั้ง ราคา เฉลี่ยต่อครั้ง หมายเหตุ
1 5   4,000   800   4 ชม./ครั้ง  
2 10   7,800   780   4 ชม./ครั้ง  
3 20   15,400   770   4 ชม./ครั้ง  
4 5   5,500   1,100   8 ชม./ครั้ง  
5 10   10,800   1,080   8 ชม./ครั้ง  
6 20   21,400   1,070   8 ชม./ครั้ง  

*แม่บ้านทำความสะอาด 1 คน ทำงาน 4/8 ชั่วโมง นับเป็น 1 ครั้ง
** น้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาด ลูกค้าเป็นคนจัดเตรียม