แม่บ้านรายวัน แม่บ้านไปกลับ | Home

แม่บ้านรายวันแม่บ้านไปกลับ ทำไมต้องใช้บริการของเรา

iHome Service เป็นบริษัทรับทำความสะอาดจัดส่งแม่บ้านรายวันยาวนานมากกว่า7ปี โดยบุคลากรที่ทางบริษัทฯได้คัดเลือกมาเป็นแม่บ้านรายวัน ต้องผ่านการทดสอบว่ามีใจรักงานด้านบริการทำความสะอาดจริง มีสัญชาติไทยและต้องผ่านการตรวจสอบคดีอาญากับกรมตำรวจทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่าแม่บ้านรายวันที่จัดส่งไปให้บริการแก่ลูกค้ามีความชำนาญและเซอร์วิสมายด์ที่ดี

ติดต่อเรา

จากประสบการณ์ของเราที่ได้จัดส่งแม่บ้านรายวันมานาน มีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าการให้บริการแม่บ้านรายวันของบริษัทฯนั้นมีความรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการรับบริการทำความสะอาดแม่บ้านรายวันอย่างแท้จริง นอกจากนี้การให้บริการแม่บ้านรายวันลูกค้าสามารถกำหนดตารางการวันและเวลาที่เข้ารับบริการทำความสะอาดได้อย่างแน่นอนในทุกสัปดาห์ และยังสามารถได้รับบริการแม่บ้านที่ทำความสะอาดเป็นแม่บ้านรายวันคนเดิม โดยไม่ต้องทำความคุ้นเคยกับแม่บ้านรายวันคนใหม่

รายละเอียดแพจเกจ

ค่าบริการแม่บ้านรายวัน แม่บ้านไปกลับ

บริการ
*แม่บ้านทำความสะอาด 1 คน ทำงาน 4/8 ชั่วโมง นับเป็น 1 ครั้ง
** น้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาด ลูกค้าเป็นคนจัดเตรียม

จากการสำรวจพบว่า ปัจจุบันไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค โดยเฉพาะสังคมของครอบครัวระดับกลาง (มีสมาชิกในครอบครัวไม่มากเช่น พ่อ แม่ และลูก) จะมีความเร่งรีบในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องของการทำงาน ,การเดินทาง ,การเลี้ยงดูบุตร ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ต่อครอบครัว ทำให้แต่ละวันไม่มีเวลาเพียงพอที่จะมาดูแลทำความสะอาดบ้าน ดังนั้นการให้บริการจัดส่งแม่บ้านรายวัน ของ iHome Service จึงเป็นบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแท้จริง