About Us

ทำไมต้องมี iHome-Service?

เนื่องจากในยุคปัจจุบัน ที่มี Life Style ในการดำเนินชีวิต ที่ต้องเร่งรีบให้ทันและเข้ากับสภาวะในสังคม เช่น การทำงานนอกบ้าน , การดูแลครอบครัว เป็นต้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ iHome-Service ได้ก่อตั้งธุรกิจรับทำความสะอาด เพื่อลดภาระและตอบสนองในการดูแลในส่วนนี้แก่ลูกค้าโดยตรง เพื่อให้ลูกค้าจะได้มีเวลาที่ทุ่มเทให้กับครอบครัว หรือ การทำงานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและให้บริการนี้ เป็นที่พึงพอใจและประทับใจและกับลูกค้าตลอดไป


iHome-Service ให้บริการเกี่ยวกับบริการรับทำความสะอาด ซึ่งรายละเอียดการให้บริการ ได้แก่

  • รับทำความสะอาดมาตรฐานประจำวัน หรือ รายสัปดาห์ (ที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน , คอนโด และสำนักงาน เป็นต้น)
  • ทำความสะอาด บ้านใหม่ก่อนเข้าอยู่
  • ทำความสะอาด ภายหลังการก่อสร้าง ก่อนส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้าง
  • ทำความสะอาด ประจำปีเพื่อเป็นมงคล ตามเทศกาลต่างๆ เช่น เทศการปีใหม่ หรือตรุษจีน เป็นต้น
  • บริการจัดส่งพนักงานประจำ/ชั่วคราว ให้แก่บ้าน หรือสำนักงาน เป็นต้น


ถึงแม้เราเป็นบริษัทใหม่ที่กำลังเริ่มต้น(2010) แต่เราได้มีการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจนี้ และมีความมุ่งมันตลอดจนได้พัฒนาระบบให้ดีเรื่อยมา ดังนั้นเมื่อเราได้ก่อตั้งเป็นบริษัทของเราเอง เรามีเป้าหมายที่จะเติบโตเป็นบริษัทที่มั่นคงต่อไปในอนาคต เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีเลิศ แตกต่างจากผู้ให้บริการทั่วไป ข้อแตกต่างที่ท่านจะได้รับคือ

  • ความพึงพอใจในด้านผลงาน โดยท่านสามารถแจ้งระดับความพึงพอใจของบริการให้กับทางเราได้ทราบ และหากท่านไม่พึงพอใจในบุคลากรที่เราจัดส่ง ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนบุคลากรได้ และเราน้อมรับทุกคำแนะนำ วิจารณ์ ติชม ทุกๆผลตอบรับของท่านเราจะนำไปปรับปรุงให้บริการของเราดีขึ้นในครั้งต่อๆไป
  • iHome-Service มีอัตราค่าบริการที่ค่อนข้างย่อมเยาว์ชัดเจนและเป็นธรรมกับลูกค้า
  • iHome-Service ให้ข้อมูลและข่าวสารที่ตรงกับความจริง ในด้านการให้บริการแก่ลูกค้า เช่น รายละเอียดของงานที่ให้บริการ การชัดเจนของค่าบริการ ข้อมูลพนักงานหรือบุคลากร รวมทั้งข้อมูลของบริษัท