About Us

ทำไมต้องมี iHome-Service?

เนื่องจากในยุคปัจจุบัน ที่มี Life Style ในการดำเนินชีวิต ที่ต้องเร่งรีบให้ทันและเข้ากับสภาวะในสังคม เช่น การทำงานนอกบ้าน , การดูแลครอบครัว เป็นต้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ iHome-Service ได้ก่อตั้งธุรกิจรับทำความสะอาด เพื่อลดภาระและตอบสนองในการดูแลในส่วนนี้แก่ลูกค้าโดยตรง เพื่อให้ลูกค้าจะได้มีเวลาที่ทุ่มเทให้กับครอบครัว หรือ การทำงานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและให้บริการนี้ เป็นที่พึงพอใจและประทับใจและกับลูกค้าตลอดไป


iHome-Service ให้บริการเกี่ยวกับบริการรับทำความสะอาด ซึ่งรายละเอียดการให้บริการ ได้แก่


ถึงแม้เราเป็นบริษัทใหม่ที่กำลังเริ่มต้น(2010) แต่เราได้มีการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจนี้ และมีความมุ่งมันตลอดจนได้พัฒนาระบบให้ดีเรื่อยมา ดังนั้นเมื่อเราได้ก่อตั้งเป็นบริษัทของเราเอง เรามีเป้าหมายที่จะเติบโตเป็นบริษัทที่มั่นคงต่อไปในอนาคต เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีเลิศ แตกต่างจากผู้ให้บริการทั่วไป ข้อแตกต่างที่ท่านจะได้รับคือ